The latest news from Croatia in the English language


Get to know Croatia - the 28th member of the European Union

 

Kongresi i skupovi
Rathanea PCO pruža punu podršku na svim razinama organizacije stručnog skupa: od planiranja i kandidature kongresa, izrade budžeta,  komunikacije s organizacijskim odborom, državnim institucijama, izlagačima i sponzorima, preko tehničke i marketinške potpore, registriranja, kompletnog putničkog servisa do konferencijskog managementa s organizacijom i realizacijom programa uz nadzor na licu mjesta. Mi smo Vaša tehnička podrška.

Razvili smo vlastiti konferencsijki software s kojim jednostavno upravljamo svim događanjima:
 
 

 

 


• Moderacija i organizacija programa
• Marketing i promocija
• Izrada proračuna
• Financijski management
• Organizacija izložbi i izlagača
• Upravljanje sponzorstvima
• Prijave i akreditacije
• Ukupna operativna podrška i
.. logistika

 

• Kongresni materijali i tiskovine
• Odabir lokacija i prostora
• Obrada apstrakata
• Organizacija smještaja
• Društveni program
• Prijevoz, izleti i putovanja
• Odnosi s javnošću
• Internet podrška
• Kandidature i aplikacije

 

 

Partneri iz asocijacija i institucija

ACI Europe
AEDAVE 
AISE
ASECAP
Državna geodetska uprava
CEO
COPEAM
ENSACT
EPPM
European cities tourism
Fetal medicine foundation
Hrvatska liječnička komora
Hrvatska gospodarska komora

 

Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska udruga banaka
HTZ
Hrvatska udruga soc. Radnika
IFALPA
IMEKO
Institut ruđer bošković
Inst. Za oceanogr. I ribartsvo
Medicinski fakultet zagreb
Rud.-geo.-naft. fakultet zagreb
SKAL
Sveučilište u dubrovniku
WPLA

 

 

 

 

Copyright © 2010, All Rights Reserved, Photos by: Damir Fabijanić, Zvonimir Barišin, Mario Romulić